Identität und Werberecht

D. Krimphove, A. Hellweg, in: J. Langenbacher-Liebgott, D. Avon (Eds.), Facteurs d’identité / Faktoren Der Identität, Peter Lang, Frankfurt, 2012, pp. 325 – 353.

Download
No fulltext has been uploaded.
Book Chapter
Author
Krimphove, DieterLibreCat; Hellweg, Alexa
Book Editor
Langenbacher-Liebgott, Jutta; Avon, Dominique
Publishing Year
Book Title
Facteurs d’identité / Faktoren der Identität
Page
325 – 353
LibreCat-ID

Cite this

Krimphove D, Hellweg A. Identität und Werberecht. In: Langenbacher-Liebgott J, Avon D, eds. Facteurs d’identité / Faktoren Der Identität. Frankfurt: Peter Lang; 2012:325 – 353.
Krimphove, D., & Hellweg, A. (2012). Identität und Werberecht. In J. Langenbacher-Liebgott & D. Avon (Eds.), Facteurs d’identité / Faktoren der Identität (pp. 325 – 353). Frankfurt: Peter Lang.
@inbook{Krimphove_Hellweg_2012, place={Frankfurt}, title={Identität und Werberecht}, booktitle={Facteurs d’identité / Faktoren der Identität}, publisher={Peter Lang}, author={Krimphove, Dieter and Hellweg, Alexa}, editor={Langenbacher-Liebgott, Jutta and Avon, DominiqueEditors}, year={2012}, pages={325 – 353} }
Krimphove, Dieter, and Alexa Hellweg. “Identität Und Werberecht.” In Facteurs d’identité / Faktoren Der Identität, edited by Jutta Langenbacher-Liebgott and Dominique Avon, 325 – 353. Frankfurt: Peter Lang, 2012.
D. Krimphove and A. Hellweg, “Identität und Werberecht,” in Facteurs d’identité / Faktoren der Identität, J. Langenbacher-Liebgott and D. Avon, Eds. Frankfurt: Peter Lang, 2012, pp. 325 – 353.
Krimphove, Dieter, and Alexa Hellweg. “Identität Und Werberecht.” Facteurs d’identité / Faktoren Der Identität, edited by Jutta Langenbacher-Liebgott and Dominique Avon, Peter Lang, 2012, pp. 325 – 353.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar