Bereitstellung von Artikelstammdaten

J. Becker, A. Winkelmann, D. Beverungen, C. Janiesch, HMD --- Praxis Der Wirtschaftsinformatik (2007) 45--56.

Download
No fulltext has been uploaded.
Journal Article
Author
Becker, Jörg; Winkelmann, Axel; Beverungen, DanielLibreCat; Janiesch, Christian
Publishing Year
Journal Title
HMD --- Praxis der Wirtschaftsinformatik
Issue
258
Page
45--56
LibreCat-ID

Cite this

Becker J, Winkelmann A, Beverungen D, Janiesch C. Bereitstellung von Artikelstammdaten. HMD --- Praxis der Wirtschaftsinformatik. 2007;(258):45--56.
Becker, J., Winkelmann, A., Beverungen, D., & Janiesch, C. (2007). Bereitstellung von Artikelstammdaten. HMD --- Praxis Der Wirtschaftsinformatik, (258), 45--56.
@article{Becker_Winkelmann_Beverungen_Janiesch_2007, title={Bereitstellung von Artikelstammdaten}, number={258}, journal={HMD --- Praxis der Wirtschaftsinformatik}, author={Becker, Jörg and Winkelmann, Axel and Beverungen, Daniel and Janiesch, Christian}, year={2007}, pages={45--56} }
Becker, Jörg, Axel Winkelmann, Daniel Beverungen, and Christian Janiesch. “Bereitstellung von Artikelstammdaten.” HMD --- Praxis Der Wirtschaftsinformatik, no. 258 (2007): 45--56.
J. Becker, A. Winkelmann, D. Beverungen, and C. Janiesch, “Bereitstellung von Artikelstammdaten,” HMD --- Praxis der Wirtschaftsinformatik, no. 258, pp. 45--56, 2007.
Becker, Jörg, et al. “Bereitstellung von Artikelstammdaten.” HMD --- Praxis Der Wirtschaftsinformatik, no. 258, 2007, pp. 45--56.

Export

Marked Publications

Open Data LibreCat

Search this title in

Google Scholar